Strona internetowa Zakładu Ochrony Wód funkcjonuje  (obecnie w wersji próbnej) pod nowym adresem:

zow-wp.home.amu.edu.pl

 

Website of the Department of Water Protection has been moved to a new address:

zow-wp.home.amu.edu.pl