Scientific interests:

- The impact of catchment,

- Lake restoration (phytoplankton, macrophytes reactions and changes in physical and chemical properties of water during restoration treatments).

 

Scientific development:

since 2011 PhD, research connected with restoration Swarzędzkie Lake,

2009 - 2011 graduate studies - Environment Protection: Hydrobiology and water protection, master thesis: "Właściwości ścieków deszczowych spływających do rzeki Cybiny z terenów zurbanizowanych o różnym sposobie zagospodarowania",

2006 - 2009 undergraduate course - Environment Protection: Hydrobiology and water protection, bachelor thesis: "Fizyczno-chemiczne właściwości wód opadowych odprowadzanych do rzeki Cybiny".

 

List of major publications

1. Rosińska J., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R. 2015. Zmiana stanu troficznego wód Jeziora Swarzędzkiego pod wpływem zabiegów rekultywacyjnych. [W:] (red.) R. Wiśniewski, Ochrona i rekultywacja jezior. Toruń. s. 251-258.

2.  Rosińska J., Gołdyn R. 2015. Changes in macrophyte communities in Lake Swarzędzkie after the first year of restoration. Arch. Pol. Fish. 23: 43-52. MNiSW: 8 pkt.

3. Dondajewska R., Gołdyn R., Kozak A.,  Rosińska J., Romanowicz-Brzozowskiej W. 2014. Ocena stanu ekologicznego jeziora Konin k/Trzciela w roku 2014. Raport. Zakład Ochrony Wód UAM. Poznań. s. 69.

4. Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Rosińska J., Romanowicz-Brzozowskiej W. 2014. Zmiany jakości wody Jeziora Swarzędzkiego w wyniku zabiegów rekultywacyjnych – sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 2014 roku. Raport. Zakład Ochrony Wód UAM. Poznań. s. 44.

5. Gołdyn R., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Rosińska J., Romanowicz-Brzozowskiej W. 2013. Zmiany jakości wody Jeziora Swarzędzkiego w wyniku zabiegów rekultywacyjnych – sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 2013 roku. Raport. Zakład Ochrony Wód UAM. Poznań. s. 43.

6. Rosińska J., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Kozak A., Ruszkowska-Cichocka B. 2013. Wstępne rezultaty rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego [W:] (red.) R. Wiśniewski, Ochrona i rekultywacja jezior. Toruń. s. 189-198.

7. Rosińska J., Neumann M. 2013. (red.) The functioning and protection of water ecosystems - Threats, protection and management of water resources. Zakład Ochrony Wód UAM. Wydawnictwo Bonami. Poznań.

8. Gołdyn R., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Rosińska J., Romanowicz-Brzozowska W. 2012. Zmiany jakości wody Jeziora Swarzędzkiego w wyniku zabiegów rekultywacyjnych. Raport. Zakład Ochrony Wód UAM. Poznań. s. 27.

9. Neumann M., Rosińska J. 2012. Co może obudzić ziemię pałucką? [W:] (red). J. Drążek, J. Chmiel, M. Kupczyk. Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie. Barcin. s. 132-137.

10.  Rosińska J. 2011. Rekultywacja jako wyzwanie dla nauki na przykładzie jeziora Konin. [W:] (red.) M. Kuczera. Nowe trendy w naukach przyrodniczych, Tom III, Creative Science - Monografia. Wydawca: Creativetime. Kraków. s. 92-99.

11.  Rosińska J. 2011. Ocena stanu ekologicznego jeziora Konin w oparciu o makrofity. [W:] (red.) M. Kuczera. Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki cz. II - Nauki Przyrodnicze, Tom III - materiały konferencyjne. Wydawca: Creativetime. Kraków. s. 95-101.

12. Rosińska J. 2011. Fizyczno-chemiczne właściwości ścieków deszczowych spływających z terenów zurbanizowanych Poznania. [W:] (red.) K. Latowski. Problemy biologiczne współczesnego świata. Wydawnictwo Kontekst. Poznań. s. 103-108.

PhD Student

Room: 0.117;  E-mail: joaros@amu.edu.pl

Joanna Rosińska, M.Sc.

Phone: +40 61-829-5782

Faculty of Biology AMU

Department of Water Protection