Rozwój naukowy:

1996-2001- UAM, Wydział Biologii, kierunek biologia, specjalność biologia środowiska

praca magisterska „Mikroflora rozkładająca substancje humusowe w wodzie jezior dystroficznych Drawieńskiego Parku Narodowego” promotor prof. dr hab. M. Kraska

-obecnie  w trakcie badań naukowych  do rozprawy doktorskiej „Intensywność rozkładu materii organicznej przez bakterioplankton w jeziorach dystroficznych Drawieńskiego Parku Narodowego” promotor prof. dr hab. M. Kraska

- wykonawca w grancie KBN: „Funkcjonowanie ekosystemów jezior     dystroficznych w powiązaniu z oddziaływaniami ekotonów i zlewni.”

Zainteresowania naukowe:

destrukcja materii organicznej w jeziorach dystroficznych,

 rozkład substancji humusowych przy udziale mikroorganizmów,

tempo wtórnej produkcji bakteryjnej w zbiornikach humusowych

aktywność egzoenzymów wodnych,

Publikacje:

Gołdyn R., Szeląg-Wasielewska E., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Szyper H., Joniak T., Piechowiak M., Domek P., 2006. Functionong of the gravel pit lake in Owińska (West Poland) in the years 2001-2005. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 2006,3,45-54

Piechowiak M., Kraska M., 2008. The effect of humic substances on nitrogen cycle bacteria. Oceanological and Hydrobiological Studies.

Piechowiak M., Kraska M., 2008. The Effect of humic substances on the number of nitrogen transformation bacteria. Acta Univ. N. Copernici. Limnol. Papers.

Opieka nad pracami magisterskimi:

„Ocena oddziaływań różnych stężeń substancji humusowych na bakterie cyklu azotowego”.

„Wpływ substancji humusowych na rozwój bakterii heterotroficznych z wybranych grup fizjologicznych w wodzie Głodnego Jeziorka III”.

E-mail: mp@amu.edu.pl

Dr Monika Fabiś

Telefon: 061-829-5880

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM