Rozwój naukowy:

magister: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek Ochrona Środowiska, rok ukończenia: 2000, „Jakość wód Zbiornika Maltańskiego w sezonie wegetacyjnym 1999”; promotor prof. dr hab. R. Gołdyn

doktor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Ochrony Wód, rok ukończenia: 2005, „Wpływ zmian obciążenia związkami biogennymi na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu Jeziora Swarzędzkiego”; promotor prof. dr hab. R. Gołdyn

 

Zainteresowania naukowe:

Parametry fizyczno-chemiczne wód jezior i rzek

Ocena  jakości wód jezior i rzek

Zmiany jakości wód jezior pod wpływem zabiegów rekultywacyjnych

Właściwości fizyczno-chemiczne osadów dennych

Analiza wielkości zasilania wewnętrznego w fosfor w jeziorach o różnej trofii

 

Projekty badawcze:

Kierownik projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N305 108 31/3632 „ Rola osadów dennych jako źródła zasilania wewnętrznego w fosfor w wybranych jeziorach Wielkopolski”.

Pracownik pomocniczy w Grancie MNiSW N N304 3400 33 "Biologia, ekologia i rozmieszczenie zadychry pospolitej (Branchipus schaefferi Fish.) w Wielkopolsce na tle
zgrupowań bezkręgowców wysychających zbiorników wodnych". Miejsce realizacji: Wydział Biologii.

Pracownik pomocniczy w Grancie MNiSW NN 305 372 838 „Reakcja planktonu na zmianę jakości wody wybranych jezior poddanych zabiegom rekultywacyjnym”. Miejsce realizacji: Wydział Biologii. 

 

Publikacje:

 https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Kowalczewska-Madura

 

Dydaktyka:

Prowadzone zajęcia na Wydziale Biologii UAM:

- Gospodarka wodna (Ochrona Środowiska)

- Modelowanie ekosystemów wodnych (Ochrona środowiska)

- Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych

- Zagrożenia i technologie oczyszczania wód

- Transformacje biegu rzek

 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich:

-ocena jakości wód rzecznych i jeziornych (sezonowa i przestrzenna)

- ocena zmian jakości wód jeziornych pod wpływem zabiegów rekultywacyjnych

- analiza właściwości fizyczno-chemicznych osadów dennych jezior

- badania eksperymentalne zasilania wewnętrznego w fosfor z osadów dennych

 

 

Adiunkt

Dr Katarzyna Kowalczewska-Madura

Nr pokoju: 0.83; Telefon: 061-829-5878

Wydział Biologii UAM

Zakład Ochrony Wód