Prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska

Telefon: 061-829-5783

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM