Rozwój naukowy

tytuł magistra w roku 2004, promotor prof. UAM dr hab. Ryszard Gołdyn, tytuł pracy: „Zmiany jakości wód rzeki Cybiny pod wpływem kaskady zbiorników zaporowych w Poznaniu”

tytuł doktora w roku 2008, promotor prof. UAM dr hab. Ryszard Gołdyn, tytuł pracy: „ Funkcjonowanie płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego na przykładzie Stawu Antoninek”

 

Zatrudnienie:

2008-2012 – adiunkt w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach (Wielkopolski Park Narodowy)

2012 do teraz – adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód UAM

 

Zainteresowania naukowe

płytkie zbiorniki eutroficzne

zmiany jakości wód w eutroficznych jeziorach, zbiornikach i rzekach

rola osadów dennych w zbiornikach wodnych

inaktywacja fosforu jako metoda rekultywacji jezior

zbiorniki zaporowe

 

Ważniejsze publikacje:

Barałkiewicz D., Chudzińska E., Szpakowska B., Świerk D., Gołdyn R., Dondajewska R., 2014, Storm water contamination and its effects on the quality of urban surface waters, Environmental Monitoring and Assessment 186 (10): 6789-6803

Gołdyn R., Podsiadłowski S., Dondajewska R., Kozak A., 2014, The sustainable restoration of lakes – towards challenges of the water framework directive, Ecohydrology&Hydrobiology 14 (1): 68-74

Kozak A., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Holona T., 2013, Water quality and phytoplankton community in selected recreational lakes and reservoirs under restoration measures in Western Poland, Polish Journal of Natural Sciences 28 (2): 217-226

Lorenc M., Dondajewska R., Kaczmarek L., 2013, Water level fluctuations in selected Wielkopolski National Park lakes in 2012 against changes noted in 2007-2008, Limnological Review 13 (3): 147-153

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 2011, Seasonal changes of phosphorus release from the bottom sediments of Rusalka Lake during the restoration process, Ecological Chemistry and Engineering A, 18, 2: 219-224

Dondajewska R., 2010, The variability of phosphorus fractions in sediments of a shallow, restored Antoninek Reservoir (Poznań, Poland), Limnological Review 10, 2: 59-65

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 2010, Total phosphorus and organic matter content in bottom sediments of lake under restoration measures with iron treatment, Limnological Review 10, 3-4: 117-123

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 2010, Internal phosphorus loading in selected lakes of the Cybina River valley, Oceanological and Hydrobiological Studies 39, 3: 35-45

Gołdyn R., Dondajewska R., Szeląg-Wasielewska E., Szyper H., 2009. An appraisal of changes in seasonal water quality during passage through a shallow reservoir in Western Poland, Environmental Monitoring and Assessment 151 (1-4): 181-188

 

Zajęcia dydaktyczne:

 

W języku polskim:

Zagrożenia i technologie ochrony wód

Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych

Abiotyczne aspekty funkcjonowania środowiska

Gospodarka wodna

Ocena stanu wód

W języku angielskim:

Modelling of aquatic ecosystems

Protection and restoration of waterbodies

Opieka nad pracami licencjackimi i magisterskimi dotyczącymi:

- zmian jakości wód w jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w aspekcie czasowym i przestrzennym

- roli osadów dennych w jeziorach i zbiornikach wodnych

- badań eksperymentalnych nad zasilaniem wewnętrznym w fosfor z osadów dennych.

Adiunkt

Dr Renata Dondajewska

Telefon: 061/8295880

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM