Rozwój naukowy

1999-2005: studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Praca magisterska „Zróżnicowanie przestrzenne planktonu wiosennego w Jeziorze

Strzeszyńskim” (promotor: prof. R. Gołdyn)

 

Zainteresowania naukowe           

• fitoplankton jezior eu- i hypertroficznych

• zmiany w fitoplanktonie jezior pod wpływem rekultywacji

• zróżnicowanie przestrzenne fitoplanktonu

• inwazyjne taksony sinic

 

Zajęcia dydaktyczne

• pracownia fykologiczna

• mikroorganizmy osadu czynnego

Adiunkt

Dr Agnieszka Budzyńska

Telefon: 0618295880

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM