Zakład Ochrony Wód

 Tematyka badawcza Zakładu

 

* Funkcjonowanie ekosystemów zróżnicowanych zbiorników wodnych, zwłaszcza poddanych silnej antropopresji,

* Strategie ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych,

* Wpływ zmiany warunków środowiskowych na faunę i florę, jakość wody i osadów dennych.

 

...  zilustrowana kilkoma zdjęciami archiwalnymi

 

Wydział Biologii UAM