ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Rola czynników środowiskowych w kształtowaniu struktury zgrupowań zooplanktonu drobnych zbiorników wodnych

Interakcje pomiędzy organizmami wodnymi

 

ROZWÓJ NAUKOWY:

2011 – do dziś. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Środowiskowe Studia Doktorancie w zakresie Nauk o Środowisku Przyrodniczym (Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Zakład Ochrony Wód)

Temat pracy doktorskiej: Rola lokalnej zlewni hydrograficznej w kształtowaniu relacji pomiędzy zooplanktonem (Rotifera, Cladocera, Copepoda) a czynnkikami środowiskowymi w drobnych zbiornikach śdródpolnych

Promotor: Prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen

2008 – 2010   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia stacjonarne II stopnia, Wydział Biologii

Temat pracy magisterskiej: Dynamika sezonowa zbiorowisk wrotków (Rotifera) i skorupiaków (Cladocera i Copepoda) stawów śródpolnych

Promotor: dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen

Uzyskany tytuł: magister     

2005 - 2008    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia stacjonarne II stopnia, Wydział Biologii

Temat pracy licencjackiej: Ugrupowania zooplanktonu drobnych zbiorników śródpolnych okolic Cotonia (kujawsko-pomorskie

Promotor: dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen

Uzyskany tytuł: licencjat      

 

PUBLIKACJE:

Wiśniewska M., Kuczyńska-Kippen N., 2013. Water level fluctuations in a small mid-field water body: implications for zooplankton community and biogen contents . The Functioning and Protection of Water Ecosystem, Department of Water Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, 76-85.

Wiśniewska M., Kuczyńska- Kippen N., 2012. Drobne zbiorniki śródpolne. Ich rola w zachowaniu różnorodności biologicznej. W: Projectowany Pałucki Park krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, 73-79.

Kuczyńska-Kippen N., Wiśniewska M., 2011. Environmental Predictors of Rotifer Community Structure in Two Types of Small Water Bodies. International Review of Hydrobiology, 96:4, 397-404.

Kuczyńska-Kippen N., Wiśniewska M., Joniak T., 2009. Zooplankton community structure of five neighbouring small water bodies of anthropogenic origin. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 153-161.

Ławniczak J., Świdnicki K., Wiśniewska M., Bodzioch A., Kuczyńska-Kippen N., 2008. Physical-chemical parameters and zooplankton community structure of the Odra oxbow in the spring season. The Functioning and Protection of Water Ecosystems, Department of Water Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, 59-67.

Doktorant

E-mail: goska_wis@wp.pl,  m.wisniw@amu.edu.pl

Mgr Małgorzata Pronin

Telefon: 61 829 5782

English version

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM