Zakład Ochrony Wód

 

Wykaz publikacji Zakładu Ochrony Wód w roku 2013

 

 

1. publikacje w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska)

Czasopismo

Tytuł publikacji

Autor/rzy

Rok, nr, strony

IF, Punkty MNiSW

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences

The response of Lake Durowskie ekosystem to restoration measures.

 

Gołdyn R., Messyasz B., Domek P., Windhorst W., Hugenschmidt C., Nicoara M., Plavan G.

2013. 8, 3: 43 – 48.

1,495,

20

Polish Journal of Environmental Studies

Water blooms and cyanobacterial toxins in the lakes of Mazury Lakeland.

Jakubowska N., Zagajewski P., Gołdyn R.

2013, 22(4), 1077-1082

0,462,

5

Anneles de Limnologie- International Journal of Limnology

Catchment vegetation can trigger lake dystrophy through changes in runoff water quality.

Klimaszyk P., Rzymski P

2013,49, 191-197. doi:10.1051

0,93,

20

Oceanological and Hydrobiological Studies

Title of publication

Cyanobacteria and cyanotoxins in polish freshwater bodies.

 

 

 

Kobos J., Błaszczyk A. Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A.,  Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H.

2013, 42(4), 358-378.

0,400,

15

Oceanological and Hydrobiological Studies

Anthropogenic changes in properties of the water and spatial structure of the vegetation of the lobelia lake Lake Modre in the Bytów Lakeland

Kraska M., Klimaszyk P., Piotrowicz R

2013, 42(3) ,302-313

0,400,

15

International Review of Hydrobiology

Habitat as the most important influencing factor for the rotifer community structure at landscape level

 

 

Kuczyńska-Kippen N, Basińska A

2013, 98, 1–7 DOI 10.1002/iroh.201301704

1,19,

25

Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems

Specificity of zooplankton distribution in meteorite crater ponds (Morasko, Poland)

Kuczyńska-Kippen N, Basińska AM, Świdnicki K

2013, 409, 08. DOI: 10.1051/kmae/2013053

1,52;

15

Polish Journal of Environmental  Studies

Sanitary Analyses of Runoff Water a River

Napieralska A, Gołdyn R

 

2013, 22 (2): 481-486

0,462

15

 

Pol. J. Environ. Stud.

The variability and stability of water chemistry in deep temperate lake: Results of long-therm study of eutrophication.

Sobczyński T. Joniak T.

2013, 22(1), 227-237

0,462

15

 

3. publikacje w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w wykazie B Ministra

Czasopismo

Tytuł publikacji

Autor/rzy

Rok, nr, strony

Punkty MNiSW

Pol. J. Nat. Sci.

Degradation of the recreational functions of urban lake: A preliminary evaluation of water turbidity and light availability (Strzeszyńskie Lake, western Poland).

Joniak T., Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E.

2013,

28(1),

43-51

8

Polish Journal of Natural Sciences

Water quality and phytoplankton community in selected recreational lakes and reservoirs under restoration measures in Western Poland

Kozak A., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Holona T.

2013, 28(2), 217-226

8

Botanika Steciana

Phytoplankton Composition in Maltański Reservoir

and the lowest part of Cybina River.

Kozak A., Graf M.,

2013, 17, 85-94

3

Badania fizjograficzne, R.IV

 

seria Botanika

Distribution, Conditions And Floristic Composition Of The Community Of Hybrid Pondweed Potamogeton X Assidens  In The Drawa River (North – West Poland).

Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P.:

2013,  (B62); 71-82

 

2

Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.

Zooplankton communities in the warta river oxbows (Rogalin Landscape Park): the effect of habitat and type of catchment area

Kuczyńska-Kippen N, Joniak T, Nagengast B

2013, 10, 5–

4

Limnological Review

Water level fluctuations in selected Wielkopolski National Park lakes in 2012 against changes noted in 2007-2008

Lorenc M., Dondajewska R., Kaczmarek L.

2013, 13 (3), 147-153

5

Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.

Water and rush plant communities in the Warta river oxbows: biodiversity and habitat requirements.

 

Nagengast B, Joniak T, Kuczyńska-Kippen N

2013, 10, 5–

4

Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.

The effect of human impact on the vegetation of small water bodies in an agricultural landscape

Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N

2013, 10, 5–

4

Limnological Review

Impact of cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis L.) colonies on microbial pollution in lakes

 

Klimaszyk P., Rzymski P.

2013, 13(3) ,139-145

5

Limnological Review

Metal accumulation in sediments and biota in Malta Reservoir (Poland)

 

Rzymski P.,Klimaszyk P., Niedzielski P., Poniedziałek B.

2013, 13(3) ,163-169

5

Limnological Review

The effect of glyphosate-based herbicide on aquatic organisms – a case study.

Rzymski P.,Klimaszyk P., Kubacki T.., Poniedziałek B

2013, 13, 4: 215-220.

5

 

 

 

 

 

7. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

Wydawca

Tytuł monografii/
podręcznika

Tytuł rozdziału

Autor/rzy

Rok, tom, strony

Wydawnictwo Bonami Poznań Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology

 

The Functioning and protectrion of water ecosystems. Threats, protection and management of water resources. Poznań,

Rosińska J., Neumann M.,(eds)

Internal phosphorus loading from sediments of Góreckie Lake (Wielkopolski National Park) – implications for the aquatic ecosystem and possibilities of its reduction

Dondajewska R., Banaszkiewicz D., Szczepaniak S., Tomkowiak A.

2013, 126-137

Wydawnictwo Bonami Poznań Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology

The Functioning and protectrion of water ecosystems. Threats, protection and management of water resources. Poznań,

Rosińska J., Neumann M.,(eds)

A quantitative study of Swarzędzkie Lake phytoplankton
in the cold water season.

Pietrzak A., Kozak A.

2013, 41-52

Creative Science

Nowe trendy w naukach przyrodniczych, Tom III

Heterotrophic bacteria in snow and lake ice – a case study of Strzeszyńskie Lake (Poland),

Napieralska A.

2012, 11-19 (nie uwzgl. w 2012)

 

8. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku polskim

Wydawca

Tytuł monografii/
podręcznika

Tytuł rozdziału

Autor/rzy

Rok, tom, strony

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń

Ochrona i rekultywacja jezior

Zmiany jakości wody Jeziora Uzarzewskiego na skutek zabiegów rekultywacyjnych

Dondajewska R., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Koźlik K.

2013, 47-54

Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe,  Bydgoszcz

Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy.

Pionowa zmienność stężeń pigmentów glonowych i bakteryjnych w relacji do struktury termicznej i dostępności światła w jeziorach śródleśnych okolic Mogilna (Pojezierze Gnieźnieńskie).

Joniak T., Rybak M.

2013,

VII,

135-143.

Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe,  Bydgoszcz

Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy.

Wpływ rekultywacji na cechy abiotyczne jeziora: fluktuacje pozornej i rzeczywistej barwy wody.

Rybak M., Joniak T.

2013

VII

271-275.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń

Ochrona i rekultywacja jezior

Skuteczność zabiegów rekultywacyjnych w Zbiorniku Maltańskim w ostatnich czterech latach

Kozak A., Dondajewska A., Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K.

2013, 1-8

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń

Ochrona i rekultywacja jezior

Wstępne rezultaty rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego

Rosińska J., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Kozak A., Ruszkowska-Cichocka B.

2013, 189-198

11. redakcja wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

Wydawca

Tytuł

Redaktor/rzy

Rok, tom, strony

Wydawnictwo Bonami Poznań

The functioning and protection of water ecosystems - Threats, protection and management of water resources

Rosińska J.,

Neumann M.

2013, ss. 160

 

15. komunikaty na konferencjach—zagraniczne i krajowe

Budzyńska A.,

Expansive thermophilic species of cyanobacteria in the water bodies of Poznań – a review.

32nd International Conference of Polish Phycologists, Konin-Mikorzyn, 20-23 maja 2013. Book of abstracts, 2013.

Budzyńska A., Gołdyn R.,

Changes in the phytoplankton community structure during restoration with iron sulphate – a case study.

32nd Congress of the international Society of Limnology, Budapest, 4-9 August 2013. Book of abstracts, 2013:: pp. 109.

Dondajewska R.,

Skuteczność innowacyjnych preparatów chemicznych w ograniczaniu wydzielania fosforu z osadów dennych w warunkach laboratoryjnych,

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Postęp w inżynierii środowiska, 19-21 września 2013, Rzeszów - Polańczyk, Książka abstraktów: 23

Dondajewska R, Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Messyasz B.,

Zasilanie wewnętrzne w fosfor oraz właściwości osadu dennego trzech jezior Wielkopolski poddanych rekultywacji,

 XVII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, 24-27 września 2013, Olsztyn-Ryn, Książka abstraktów: 16-17

Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Messyasz B., Cerbin S.

Selected features of bottom sediments of two shallow lakes,

2nd Young Scientist Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Poznań, Poland, Book of Abstracts 2013: 93

Dunajewska A., Kozak A.

Changes In The Phytoplankton Community Of Lake Uzarzewskie in 2011-2012

IInd Young Scientists Conference, World Water Day March 21 – 22, 2013, Poznań, PolandBook of Abstracts, 2013, 38

Dynowski P., H. Ciecierska, A. Źróbek-Sokolnik, R. Piotrowicz, J. Dziedzic, Cz. Hołdyński:           

Ocena i klasyfikacja stanu ekologicznego Jeziora Długiego k. Łukty na podstawie makrofitów, z zastosowaniem płetwonurkowania i GIS. Monitoring makrofitowy - I warsztaty sekcji makrofitowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Jeziory k. Poznania, 20-21.06.2013r.

Dynowski P., A. Źróbek-Sokolnik, R. Piotrowicz, Hanna Ciecierska, Czesław Hołdyński, Jan Dziedzic:

Rozmieszczenie i tło ekologiczne poryblinu jeziornego (Isoëtes lacustris L.) w zbiornikach o różnej trofii. W: A. Biedunkiewicz, M. Dynowska (red.): Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych.  Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24–30 czerwca 2013; 63.

Gąbka M., Jakubas M., Golski J., Joniak T.

                 Water management issues. III International Conference of the Baltic Landscape Project „Baltic Landscape – Innovative Approach                  towards Forested Landscapes”, Abstracts, 2013, strony nienumerowane.

Gołdyn R., Podsiadłowski S., Dondajewska R.,

Sustainable restoration of lakes – towards the challenge sof the WFD,

Ecohydrology, Biotechnology & Engineering: Towards the harmony between biogeosphere and society on the basis of long term ecosystem research, September 16-22, 2013, Łódź, Poland, Book of Abstracts: 34

Jakubowska N., Napieralska A., Szeląg-Wasielewska E.

How autumn circulation affects the distribution of prokaryotic plankton?

First EMBO Conference on Aquatic Microbial Ecology: SAME 13, Stresa, Włochy, 8-13. 09. 2013Abstracts, 2013, 224. 227

Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E.

A comparison of the effectiveness of various microscopic techniques used for picoplanktonic Cyanobacteria research

IInd Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań, Polska, 21 – 22. 03. 2013, Abstracts, 2013, 102

Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E., Joniak T.

Seasonal patterns of the frequency of dividing picocyanobacteria cells in eutrophic lake

XXXII International Conference of Polish Phycological Society. Konin-Mikorzyn, Polska, 20-23. 05. 2013

Abstracts, 2013, 70

Joniak T, Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B

Struktura roślinności wodnej a abiotyczne parametry wód i osadów dennych w starorzeczach dużej rzeki nizinnej.

Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013

Abstrakt 2013, str. 56

Joniak T., Rybak M.

Pionowa zmienność stężeń pigmentów glonowych i bakteryjnych w relacji do struktury termicznej i dostępności światła w jeziorach śródleśnych okolic Mogilna (Pojezierze Gnieźnieńskie)..

XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. ”Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego”, 17-18.06.2013, Tleń.

Bez książki streszczeń.

Joniak T., Szeląg-Wasielewska E., Romanowicz-Brzozowska W., Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Domek P.,

                 Long-term changes of phyto- and zooplankton biodiversity and water trophic state in shallow post-gravel pit pond.

Annual Scientific Meeting of the Faculty of Biology – International Symposia „Biodiversity without frontiers”, Iaşi, Rumunia,

Book of abstracts, 2013, s. 16.

Jumiarni D., Salni M., Fauziyah N., Seiag-Wasielewska E.

Exploration of microalgae from lowlands of south Sumatera (Indonezja) as a potential source for lipid production. IInd Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań, Polska 21 – 22.03.2013,

Book of Abstracts: 158.

Klimaszyk P., Ławniczak J., Plavan G.,

Human impact of biodiversity of Fish assemblages  and ecological state of lowland River Wełna on the ex ample of two natural                  reserves. Annual Scientific Meeting Faculty of Biology 24-26 X 2013 Iasi, Rumunia: 18-19

Klimaszyk P., Piotrowicz R.,

Long lasting impact of the cormorants colony on the soil properties and plant diversity.

Annual Scientific Meeting Faculty of Biology 24-26 X 2013 Iasi, Rumunia: 22-23

Klimaszyk P., Rzymski P., 2013,     

Wpływ zgrupowań kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinensis) na mikrobiologiczne zanieczyszczenie jezior .W: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Limnologicznej, Olsztyn: 29-30

Koukoulas G., I. Melosik, T. Joniak, R. Piotrowicz:

 Asocjacja pomiędzy glonami i cyjanobakteriami a Sphagnum denticulatum Brid. (Bryophyta, Sphagnaceae).

A. Biedunkiewicz, M. Dynowska (red.): Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych.  Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24–30 czerwca 2013; 322-323

Kozak A

Cyanobacterial bloom composition in the Maltański Reservoir (mid-western Poland)

32nd International Conference of Polish Phycologists, May 20-23, 2013, Konin-Mikorzyn, Poland,

Abstract Book 2013: 85

Kozak A., Gołdyn R.,

Zmiany makrofitów czterech wybranych jezior poddanych zabiegom rekultywacyjnym

Monitoring makrofitowy -I warsztaty sekcji makrofitowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Jeziory k. Poznania, 20-21.06.2013r.

Kozak A., Gołdyn R., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Holona T.,

Phytoplankton community and water quality under the influence of Lake Głębokie restoration,

32nd Congress of the International Society of Limnology, August 4-9, 2013, Budapeszt, Hangary,

Book of Abstracts: 112

Kozak A., Gołdyn R., Dunajewska A., Romanowicz-Brzozowska W.

Zmienność fito- i zooplanktonu rekultywowanego Jeziora Uzarzewskiego.

„Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych”25-27 września 2013 roku, Janów Lubelski

Abstracts, 2013,

Kraska M., R. Piotrowicz, P. Klimaszyk:

Występowanie nowego mieszańca Potamogeton x assidens w rzece Drawie. Monitoring makrofitowy

I warsztaty sekcji makrofitowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Jeziory k. Poznania, 20-21.06.2013r.

Kuczyńska-Kippen N

Czynniki środowiskowe warunkujące występowanie wrotków (Rotifera) o odmiennych wymaganiach ekologicznych w śródpolnych                  zbiornikach wodnych Wielkopolski. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych                  zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013, Abstrakt 2013, str. 25

Kuczyńska-Kippen N, Joniak T

Zbiorowiska zooplanktonu w starorzeczach rzeki warty: różnorodność i wymagania siedliskowe. Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013 , Abstrakt 2013, str. 59

Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B

Wpływ przekształceń antropogenicznych na roślinność drobnych zbiorników w krajobrazie rolniczym

Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013

Abstrakt 2013, str. 60

Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B

Diversity of aquatic vegetation of mid-field small water bodies as indicator of anthropogenic. ICOEST’2013 Urgup, Turkey, June                  18-21, 2013, Abstrakt 2013, str. 18-19

Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B

Drobne zbiorniki wodne – funkcjonowanie i struktura biocenotyczna.

Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013

Abstrakt 2013, str. 26

Lorenc M., Dondajewska R., Kaczmarek L.,

Wahania poziomu wód wybranych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2012 na tle zmian odnotowanych w latach 2007-2008,  XVII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, 24-27 września 2013, Olsztyn-Ryn,  Książka abstraktów: 39-40

Maślak P., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K.

Spring zooplankton community structure in three mid-field ponds . II Konferencja Młodych Naukowców z Okazji Światowego Dnia Wody Abstrakt, 2013, str. 53

Mądrecka B., Szeląg-Wasielewska E.

Occurrence of Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. Et Flash and accompanying cyanobacteria taxa in the middle course of the Warta River. The 32nd International Conference of the Polish Phycologists. May 20-23 2013, Konin-Mikorzyn,                

Abstracts 2013: 93.

Messyasz B., Burchardt L., Gąbka M., Rybak A., Pikosz M., Dondajewska R.,

Distribution pattern of cyanobacteria assemblages in the stratified and eutrophic Lake Góreckie,

32nd International Conference of Polish Phycologists, May 20-23, 2013, Konin-Mikorzyn, Poland,

Abstract Book 2013: 97-98

 

Messyasz B. Nicoara M., Gołdyn R., Domek P., Klimaszyk P., Plavan G., Windhorst W., Naicheng W.,

Did restoration measures improve biodiversity In eutrophic Lake. Annual Scientific Meeting Faculty of Biology 24-26 X 2013 Iasi,                  Rumunia: Abstrakt 2013, str. 17-18

Nagengast B, Joniak T, Kuczyńska-Kippen N

Zbiorowiska roślinności wodnej w starorzeczach rzeki warty: różnorodność i wymagania siedliskowe Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013, Abstrakt 2013, str. 63

Napieralska A., Szeląg-Wasielewska E., 

                 A comparison of microbiological parameters of Strzeszyńskie Lake and its tributary ( Poland), Fresh Blood for Fresh Water, Young Aquatic Science, Lunz am See (Austria) 2013, Book of Abstracts, s. 50.

Napieralska A., Szeląg-Wasielewska E.,

                 How many bacteria are there in snow and lake ice, II Konferencja Młodych Naukowców z Okazji Światowego Dnia Wody, Poznań                  2013,Book of Abstracts, s. 126.

Nolbert R., Kozak A.

Phytoplankton Community Composition Of Lake Uzarzewskie (Autumn 2012)

IInd Young Scientists Conference, World Water Day March 21 – 22, 2013, Poznań, Poland

Book of Abstracts, 2013, 130

Piaseczna A, Kuczyńska-Kippen N

Pollution of the aquatic environment with the intestinal protozoan parasite Giardia and Cryptosporidium

IInd Young Scientists Conference, World Water Day March 21 – 22, 2013, Poznań, Poland, Abstrakt 2013, str. 62

Rosińska J. , Gołdyn R.

Porównanie oceny stanu ekologicznego Jeziora Konin w 2011 i 2012 r. na podstawie makrofitów .

II Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody,

Abstracts, 2013, s. 142.

Rosińska J., Gołdyn R.

                 Roślinność Jeziora Swarzędzkiego poddanego rekultywacji. Monitoring makrofitowy -I warsztaty sekcji makrofitowej Polskiego                  Towarzystwa Hydrobiologicznego, Jeziory k. Poznania, 20-21.06.2013r.

Rosińska J., Kozak A., Dondajewska R., Gołdyn R.,

The occurrence of invasive and tropical Cyanobacteria species in Konin Lake (Lubuskie Province, W Poland),

32nd International Conference of Polish Phycologists, May 20-23, 2013, Konin-Mikorzyn, Poland,

Abstract Book 2013: 122-123

Rybak M., Gołdyn R., Joniak T.

Laboratoryjna hodowla elodeidów. Zdolność kiełkowania i rozwoju diaspor z osadów dennych. Czy powrót roślinności zanurzonej                  sprzed zdegradowania jeziora jest możliwy?

56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”,

Streszczenia, 2013, s. 434.

Rybak M., Joniak T.

Wpływ rekultywacji na cechy abiotyczne jeziora: fluktuacje pozornej i rzeczywistej barwy wody.

XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. ”Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego”, 17-18.06.2013, Tleń.

Bez książki streszczeń.

Rzymski P.,Klimaszyk P., Kubacki T.., Poniedziałek B.,2013,

Wpływ herbicydu opartego o glifosat na organizmy wodne – studium przypadku. W: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior,

Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Limnologicznej: 75-76

Rzymski P., Niedzielski P., Klimaszyk P., Poniedziałek B., 2013,

Zawartość metali pełniących funkcje biologiczne i toksycznych w osadzie i organizmach żywych Zbiornika Maltańskiego (Poznań,                  Polska) , Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji    Limnologicznej: 77-78

Szoszkiewicz K., Szwabińska M., Gebler D., Piotrowicz R., Nagengast B.

 2013. Monitoring i strategia ochrony siedlisk ze zbiorowiskami włosieniczników w Polsce.

Konferencja naukowa Gospodarowanie wodą w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000, SGGW-AR Warszawa, 13-                 14.06.2013.

Szeląg-Wasielewska E., Napieralska A., Stachowiak E.,

Pelagic pico-, nano- and microphytoplankton in a stratified lake:  vertical variation in the taxonomic composition and density, 32nd International Conference of Polish Phycologists,  Konin 2013, Book of Abstracts, s. 127-128.

Turek I, Wiśniewska M, Kuczyńska-Kippen N, Prange K

The occurrence of species representing Lepadella genus in beaver ponds near Poznań

IInd Young Scientists Conference, World Water Day March 21 – 22, 2013, Poznań, Poland, Abstrakt 2013, str. 154

Wiśniewska M, Kuczyńska-Kippen N

Wiosenna dynamika ugrupowań zooplanktonu w drobnych zbiornikach śródpolnych. Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski, 26–27 września 2013

Abstrakt 2013, str. 36

Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., Ciecierska H., Piotrowicz R., Hołdyński C.: 

Mikrorozmnażanie poryblinu jeziornego – badania wstępne W: A. Biedunkiewicz, M. Dynowska (red.): Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych.  Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24–30 czerwca 2013; 194.