Skład osobowy Zakładu /Staff of the Department:

(kliknij na nazwisko, aby dowiedzieć się czegoś więcej / click on name to see more)

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM

 

 

 

Kierownik Zakładu/Head of Department:

prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, tel. 061-829-5781  rgold@amu.edu.pl

 

 

Pozostali/Others:

prof. dr hab. Marek Kraska, tel. 061-829-5877  makra@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, tel. 061-829-5784 kippen@hot.pl

prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska, tel. 061829-5783 eszelag@amu.edu.pl
dr Agnieszka Budzyńska, tel. 061-829-5880 abudz@amu.edu.pl

mgr inż. Piotr Domek, tel. 061-829-5879  domekp@amu.edu.pl

dr Renata Dondajewskatel. 061-829-5880 gawronek@amu.edu.pl

dr Monika Fabiś, tel. 061-829-5880 mp@amu.edu.pl

dr Tomasz Joniak, tel. 061-829-5780   tjoniak@amu.edu.pl

dr hab.Piotr Klimaszyk, tel. 061-829-5930 pklim@amu.edu.pl

dr Katarzyna Kowalczewska-Madura, tel. 061-829-5878 madura@amu.edu.pl

dr Anna Kozak, tel. 061-829-5878  akozak@amu.edu.pl

dr Ryszard Piotrowicz, tel. 061-829-5879 ryszardp@amu.edu.pl

 

Doktoranci/ Ph.D. Students:

mgr Małgorzata Pronin, tel.  061-829-5782  goska_wis@wp.pl

mgr Joanna Rosińska, tel.  061-829-5782 joaros@amu.edu.pl

mgr Michał Rybak, tel.  061-829-5782